Unele considerente privind pregătirea României pentru trecerea la euro

Authors: 
Hurduzeu, Gheorghe
Constantinescu, Laura
Publication date: 
2007/12/01
Abstract: 
Aderarea la Uniunea Europeană a reprezentat fără îndoială un însemnat pas înainte pentru România. Aderarea la zona euro va reprezenta un al doilea pas de mare importanţă în acest proces. Trecerea la zona euro nu trebuie accelerată în mod inutil, iar adoptarea monedei unice nu trebuie tratată drept un scop în sine. Pe lângă atingerea obiectivelor de convergenţă nominală, realizarea în cel mai scurt timp a convergenţei reale reprezintă obiectivul căruia ar fi indicat să i se subsumeze politicile urmate de autorităţile româneşti.
Full text PDF file: