Impactul comertului electronic asupra managementul lantului de aprovizionare

Authors: 
Marinoiu, Ana-Maria
Publication date: 
2006/12/01
Abstract: 
Informatizarea societatii a atras dupa sine un numar impresionant de transformari atât de ordin politic, social cât si economic. Fenomen mobilizator în cadrul societatiilor industrializate, a devenit un bine necesar dezvoltarii indiviziilor prin prisma multiplelor avantaje pe care le ofera. Comertul electronic reprezinta o componenta esentiala a societatii industrializate, reprezentând liantul între consumatori, societati si guverne. Principalele atuuri ale acestuia le reprezinta coordonanta temporala si cea spatiala, acestea modificându-se în comparatie cu schimbul traditional. Datorita progreselor în materie de productie si distributie, costul dezvoltarii de noi produse si servicii scade iar timpul de lansare pe piata se scurteaza. Acest lucru a condus la cresterea cerintelor clientilor, a concurentei la nivel local si global si a presiunii la care este supus lantul de aprovizionare. Pentru a ramâne competitive, companiile trebuie sa se reinventeze, astfel încât lantul de aprovizionare – identificarea surselor si aprovizionarea, planificarea productiei, onorarea comenzilor, administrarea inventarului si serviciile pentru clienti – nu mai este o activitate interna bazata pe costuri, ci o operatiune flexibila destinata abordarii eficiente a problemelor actuale. Internetul se dovedeste a fi un instrument eficient de transformare a lanturilor de aprovizionare din toate domeniile. Furnizorii, distribuitorii, producatorii si resellerii coopereaza acum mai strâns si mai eficient ca oricând. Lantul de aprovizionare al zilelor noastre, bazat pe tehnologie, îi ajuta pe clienti sa îsi administreze propria experienta de achizitii, sa sporeasca gradul de coordonare si conectivitate între partenerii din lantul de aprovizionare si sa ajute la reducerea costurilor pentru toate companiile implicate.
Full text PDF file: